Your Trusted 24 Hours Businext Service Provider !

Blog

IN THE SPOTLIGHT: NICK UNGERER | BAYER PHARMACEUTICALS

IN THE SPOTLIGHT: NICK UNGERER | BAYER PHARMACEUTICALS 

Naam: Nick Ungerer
Opdrachtgever: Bayer Pharmaceuticals
Rol: Digital Excellence Manager

Ik ben onlangs bij Bayer Pharmaceuticals gestart als freelance Digital Excellence Manager. In deze rol ben ik vooral bezig met performance marketing voor de verschillende aandachtsgebieden waar Bayer in actief is, waaronder hart- en vaatziekten, oogheelkunde, oncologie, hemofilie en Women’s Healthcare.

Uiteindelijk doel is om meer voorschrijfbevoegde healthcare professionals zich te laten registreren voor het artsenportaal van Bayer, MedischWijzer.nl, om kwalitatieve online contactmomenten tot stand te brengen. Hier kunnen Healthcare Professionals terecht voor allerlei zaken rondom informatie over ziektebeelden, nascholingen en andere diensten.

Het is een leuke, uitdagende functie met uiteenlopende verantwoordelijkheden. Zo werken we als afdeling Multichannel Marketing nauw samen met de verschillende productmanagers om te zorgen dat de boodschap goed aansluit bij de beoogde doelstelling, maar ook met legal en compliance om te zorgen dat we voldoen aan de geldende regelgeving.

Specifiek voor het platform MedischWijzer.nlben ik verantwoordelijk voor de toevoeging van nieuwe features en updates. We werken hierop agile, in sprints met een extern development team om de site gebruiksvriendelijker en nuttiger te maken. Daarnaast proberen we ook de implementatie van Google Analytics steeds diepgaander te maken, zodat we weten hoe het platform gebruikt wordt, om met die inzichten het platform verder door te ontwikkelen en te verbeteren.